Yayınlar

Saff 8

Âl-i İmran 173

Nahl 127 - 128

Enfâl 36

En'âm 122

Enfâl 46

Necm 17 - 18

Yusuf 40

İsrâ 1

Münâfikûn 7

Bakara 38