Bakara 261

Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali, yedi başak vermiş ve her bir başakta yüz tane bulunan tohumun misali gibidir. Allah dilediğine (amelinin karşılığını) kat kat arttırır. Allah (ihsanı ve lütfu bütün varlığı kuşatacak kadar geniş olan) Vâsi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir.

Yorumlar

Popüler Âyetler