Hacc 1 - 2


يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

Allâh (سبحانه وتعالى) dedi ki ;

"Ey insanlar ! Rabbinizden korkun ! Muhakkak ki sâ'atin (kıyâmetin) zelzelesi büyük bir şeydir.Onu göreceğiniz gün,her emzikli emzirdiğinden geçer ve her hâmile taşıdığını bırakır ; (O gün) İnsanları sarhoş görürsün,(hâlbuki) onlar sarhoş değillerdir.Velâkin Allâh'ın azâbı şiddetlidir"

Yorumlar

Popüler Âyetler