Nahl 127 - 128

Sabret, sabrın da ancak Allâh’ın inâyeti iledir ve onlara karşı mahzun olma, yaptıkları mekirden (hilekârâne hareketten) telaş da etme. Zîrâ Allah (küfür ve mâsiyetlerden) iyi korunanlar ve dâimî ihsanda bulunanlarla (rahmet ve inâyeti itibariyle) beraberdir.”

Yorumlar

Popüler Âyetler