En'âm 17

“Eğer Allah, sana bir zarar dokundurursa kendisinden başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Yine, sana bir hayır dokundurursa da (öyledir). Çünkü O, her şeye kâdirdir.”

Yorumlar

Popüler Âyetler