En'âm 122

"Hiç (evvelce) küfürle ölü olup (sonra) kendisini hidayetle dirilttiğimiz ve ona, insanlar arasında yürüdüğü bir iman (nur) verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde (küfürde) kalmış olan ve ondan bir türlü çıkamıyan kimse gibi olur mu? (Olmaz) Fakat kâfirlere yaptıkları şeyler öyle yaldızlı gösterilmektedir.”

Yorumlar

Popüler Âyetler