Hacc 30

Hureym bin Fâtik radıyallâhü anh’ten rivâyet olundu:  Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) sabah namazını kıldı. Namazı bitirdikten sonra ayağa kalkarak üç defa: “Yalan yere şâhitlik (günah bakımından) Allâh’a şirk koşmaya muâdil kılındı.” buyurdular. Sonra da “Yalan yere şâhitlikten sakınınız…” (meâlindeki Hac Sûresi 30.) âyetini okudular. (Sünen-i Tirmizî)

Yorumlar

Popüler Âyetler