Şûra 29

"O Göklerin ve Yerin yaradılışı ve onlarda ürettiği her dabbenin (ayakları üzerinde yürüyen, melek ve cin harici varlıkların/insanların) üretilişi de onun âyâtındandır/ayetlerindendir ve o dileyeceği zaman onları (bütün alemlerdeki insanları bir araya) toplamaya da kadirdir."

Bu ayet-i kerimeyi tefsir etmek isteyen çok sayıdaki ehl-i sünnet alimi "Göklerde de hayat sahibi insanlar var. Bunların varlığı da Allah'ın varlığının ayrıca delilidir. Allah bir gün bunların hepsini bir araya getirecektir ama bu bir araya gelme, olsa olsa mahşerde ve ahiret hayatında olacaktır" mealinde izahlar yapmışlardır.

Yorumlar

Popüler Âyetler