Ankebut 41 - 43

Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen ankebutun/örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz ankebut/örümcek evidir. Keşke bilselerdi!
Şüphesiz Allah, onların, kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.

Yorumlar

Popüler Âyetler