Tevbe 108

Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu (meâlen): “…Onun içinde (ilk günden temeli takvâ üzere kurulan mescidde) öyle birtakım zâtlar vardır ki, tertemiz olmayı severler. Allâhü Teâlâ da çok temizlenenleri sever.” (Tevbe Sûresi, âyet 108)

Yorumlar

Popüler Âyetler